Τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

ενδεικτικό κοστολόγιο:

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Χώρων ή Κατασκευής μικρής κλίμακας(BBQ,Περγκολα κ.α)από 250€ έως 350€
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Μεσαίας Κλίμακας( Ημιυπαίθριοι, Βεράντες κ.ά.)από 350€ έως 450€
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Μεγάλης Κλίμακας(πισίνες, όροφοι κ.ά.)από 500€ έως 700€
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων – Μονοκατοικία από 100τμ έως 200τμαπό 700€ έως 980€

Η  τιμή αφορά αποκλειστικά την αμοιβή του μηχανικού. Σε περίπτωση που γίνει υπολογισμός του προστίμου από τον μηχανικό αλλά δεν ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας υπάρχει επιπλέον  κόστος . Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχει  επιπλέον κόστος 

Τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της νομιμοποίησης είναι:

η οικοδομική άδεια τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( όψεις, κατόψεις, τομές )

το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης

το Ε9

σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε επαγγελματικό χώρο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους και πρέπει να συνυπολογιστεί:

  • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 400€, εφ όσον το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνάει το μισό στρέμμα.
  • Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο το κόστος της μελέτης για την στατική επάρκεια ανέρχεται στα τριακόσια ευρώ (300€).

Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο νομιμοποίησης και το παράβολο.