Πολεοδομικές υπηρεσίες

Το γραφείο μας πρoσφέρει όλο το εύρος υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την Πολεοδομία.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Υποχρεωτική καθίσταται από 1/4/2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για όλες τις νέες, αλλά και υφιστάμενες μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως επίσης και για τις νέες οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και συνδέσεις με δίκτυα. Στόχος της Πολιτείας είναι η

Υπαγωγή Αυθαιρέτων Ν. 4495/17

Τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

Βεβαίωση μηχανικού

Αφορά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο (2) μήνες μετά την έκδοση της.

Real Estate

To γραφείο διαθέτει άδεια Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων από το οικείο Επιμελητήριο και έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί αγοραπωλησίες Ακινήτων μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας.

Κατασκευή

Οι κατασκευαστικές εργασίες γίνονται είτε ανεξάρτητα είτε παράλληλα με την μελετητική δραστηριότητα του Τεχνικού Γραφείου. Αφορούν πλήθος Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων .

25χρονη Κατασκευαστική Εμπειρία