Το γραφείο μας πρoσφέρει όλο το εύρος υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την Πολεοδομία.

Ανέγερση
Έγκριση δόμησης
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Προσθήκη καθ’ ύψος
Προσθήκη καθ’ ύψος στέγης
Προσθήκη κατ’ επέκταση
Κατεδάφιση
Ενημέρωση φακέλλου
Ενίσχυση υπάρχοντος κτηρίου
Αλλαγή χρήσης – Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
Αναθεώρηση – Άδεια δόμησης (Ν4030/2011)
Νομιμοποίηση – Πιστοποίηση μόνιμου περιγράμματος προ του ’55
Επισκευή – Διαρρύθμιση βαφή όψεων
Θεώρηση όρων δόμησης
Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση 4795/17
Επίσης…
ΑΔΕΙΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΣΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΚΟΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΕΡΑΙΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ