Οι κατασκευαστικές εργασίες γίνονται είτε ανεξάρτητα είτε παράλληλα με την μελετητική δραστηριότητα του Τεχνικού Γραφείου. Αφορούν πλήθος Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων .

  • Αφορούν πλήθος Κτιριακών έργων, είτε εκ θεμελίων είτε ανακαινίσεων, καθώς και επεμβάσεων που αφορούν την μονωτική προστασία ή την Στατική Ενίσχυση του κτίσματος.
  • Επίσης έχουν εκτελεστεί και επιβλεφθεί πολλά έργα οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, καθώς και έργα περιβαλλοντικά (βιολογικοί, ΧΥΤΑ κλπ).
  • Υπάρχει η δυνατότητα της ανακαίνισης των διαμερισμάτων σας σε τουριστικά καταλύματα με το κλειδί στο χέρι.