Υποχρεωτική καθίσταται από 1/4/2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για όλες τις νέες, αλλά και υφιστάμενες μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως επίσης και για τις νέες οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και συνδέσεις με δίκτυα. Στόχος της Πολιτείας είναι η επίσπευση των διαδικασιών πώλησης των ακινήτων καθώς και η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των μεταβιβάσεων όσον αφορά το χρόνο διεκπεραίωση τους. Οι ιδιοκτήτες έχουν συγκεκριμένη διορία ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Το Νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει τον τίτλο “Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος” και από την 1η Απριλίου 2022, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. Σκοπός του κράτους με αυτό το νομοσχέδιο, είναι να θωρακίσει τις ιδιοκτησίες των πολιτών, αλλά και να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης κατασκευών σε νέα και υφιστάμενα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, ώστε να δώσει ένα τέλος στις νέες αυθαιρεσίες.

Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, “Ταυτότητα Κτιρίου” ορίζεται ο φάκελος μέσα στον οποίο βρίσκονται όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν τον φάκελο, αλλά δεν τίθεται υποχρεώτικα στην φύλαξη αντιγράφου του φακέλου, σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.

Η Ταυτότητα Κτιρίου, μαζί με το Πιστοποιητικό Πληρότητας θα πρέπει να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Το παρατηρητήριο θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όσα κτίρια έχουν λάβει ηλεκτρονική ταυτότητα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ψευδής δηλώσεις, έχουν ορισθεί πρόστιμα τα οποία μπορούν να φτάσουν έως 20.000 ευρώ, αλλά και ποινικές κυρώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων όλης της επικράτειας, είναι πλέον υποχρεωμένοι να προσλάβουν με δικά τους έξοδα έναν ιδιώτη μηχανικό, οποίος θα αναλάβει την αυτοψία και της έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον.

Οι ιδιοκτήτες έχουν συγκεκριμένη διορία ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δέκα (10) έτη αν στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.
 • Πέντε (5) έτη σε όλες της υπόλοιπες περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές από την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήμ,ατος ταυτότητας κτιρίου.

Ακολουθεί ενδεικτικά πίνακας αμοιβών για την έκδοση της.

ενδεικτικό κοστολόγιοαπόέως
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου εως 50 τ.μ.450€650€
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου εως 100 τ.μ.650€900€
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου εως 200 τ.μ.700€1000€
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου πάνω από 200 τ.μ.1100€1550€
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Οικοπέδου έως 1000 τ.μ.300€420€

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

 1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της.
 2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 3. Πίνακας κατανομής χιλιοστών που προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης
 4. Κτηματολογικό απόσπασμα για κάθε ένα από τους ιδιοκτήτες της οριζόντιας ιδιοκτησίας
 5. Οποιαδήποτε τακτοποίηση έχει γίνει στο ακίνητο καθώς και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτή.
 6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 7. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
 8. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
 9. Το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 10. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Διαδικασία Έκδοσης

Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο μηχανικός κάνει αυτοψία στο χώρο. Αν η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με τα σχέδια της πολεοδομίας ή τυχόν τακτοποιήσεων ο μηχανικός συλλέγει στα στοιχεία και προβαίνει σε έκδοση Ηλ. ταυτότητας κτιρίου.

Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια της Πολεοδομίας (και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών) ο μηχανικός πρέπει πρώτα να προβεί σε τακτοποίηση και έπειτα στην έκδοση της Ηλ. Ταυτότητας.

Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά μόνο την εσωτερική διαρρύθμιση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει νέα κάτοψη χωρίς να γίνει τακτοποίηση.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρεθούν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός τους. Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 400€ + ΦΠΑ. Σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή από το γραφείο μας προσμετράται και κατεβαίνει το κόστος.