Αφορά την αμοιβή του μηχανικού για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας. Η βεβαίωση έχει ισχύ για δύο (2) μήνες μετά την έκδοση της.

ΕργασίαΑπό – Εώς
Βεβαίωση Μηχανικού για Ακίνητο έως 100 τ.μ.80€ – 110€
Βεβαίωση Μηχανικού για Ακίνητο από 100 τ.μ. έως 200 τ.μ.80€ – 110€
Βεβαίωση Μηχανικού για Ακίνητο για χώρο μεγαλύτερο των 200 τ.μ.120€ – 160€

Σε περίπτωση που ο μηχανικός χρειαστεί να ανατρέξει στην πολεοδομία για την εύρεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

  • το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • η οικοδομική άδεια
  • τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
  • το τοπογραφικό/διάγραμμα κάλυψης

Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν, εκδίδονται από την αρχή.